Data

Nr. Înregistrare

Solicitare

Descriere Solicitare

Domnului președinte Drulă Cătălin


Subsemnatul, Oproiu Ion, cu domiciliul în Târgu Jiu, strada Victoriei,nr.5,bl.5,ap.20, județul Gorj, membru USR Gorj-Filiala Târgu Jiu, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, solicit următoarele informații de interes public:


- situația nominală a personalului cu contract de muncă angajat până în prezent de către USR Gorj, atât la nivelul organizației județene, cât și al filialei locale Târgu Jiu, perioada și cuantumul lunar al veniturilor pentru fiecare caz în parte;


- situația nominală a personalului cu contract de muncă angajat până în prezent la Cabinetul parlamentar al deputatului USR Gorj, Radu-Dinel Miruță, perioada și cuantumul lunar al veniturilor pentru fiecare caz în parte;


- cuantumul sumelor forfetare lunare alocate din bugetul Camerei Deputaților și repartizate până în prezent pentru cheltuieli de organizare și funcționare a biroului deputatului USR Gorj, Radu-Dinel Miruță;


- cuantumul sumelor alocate până în prezent de către USR Gorj, din fondurile publice aflate la dispoziție, precum și din cele repartizate din bugetul Camerei Deputaților pentru cheltuieli de organizare și funcționare a biroului deputatului USR Gorj, Radu-Dinel Miruță, pentru instituțiile de presă din județul Gorj;


- instituțiile de presă din județul Gorj către care USR Gorj a alocat până în prezent fonduri.


Cu considerație!

Răspuns

Stimate domn Ion Oproiu,


Vă trimitem răspunsurile la solicitarea dvs. de informații publice. Vă stăm la dispoziție pentru alte informații -


https://drive.google.com/drive/folders/1UpmTXRlZIBY6K7nBcfN6rrdeEpzWSv2w


O zi bună!


Echipa USR


Descriere Solicitare

Buna ziua,


Subsemnata, Simona Carlugea, jurnalist la Europa Libera, in virtutea L544/2001, va solicit urmatoarele informatii.

In 2022, 5,2 milioane de lei, din subventia primita de la buget au fost cheltuite pe Publicitate/propaganda. Iar in primul trimestru din 2023, alte 2,8 milioane de lei.1. Vă rog să precizați, lunar, către ce entitate media ați plătit și ce sume pentru publicitate.

2. Ce acțiuni de propagandă ați derulat și care a fost costul pentru fiecare acțiune în parte.

3. Vă rog să precizați cu ce firme aveti incheiate contracte de consultanta politice si ce sume au fost platite, lunar.


Informațiile furnizate vor fi incluse intr-un articol publicat de Europa Libera.


Răspuns

Bună ziua,


Vă transmit răspunsurile din partea USR la solicitarea de informații publice în baza legii 544/2001.

Veți găsi în atașament un tabel care conține cheltuielile cu presa și propaganda făcute de sediul central și toate filialele USR pentru perioada ianuarie 2022-martie 2023, împărțite pe luni.

În ceea ce privește acțiunile de propagandă, USR a organizat, lunar, acțiuni door to door cu pliante și chestionare. Filialele USR au proiectat pe panouri publicitare din țară mesajul ”Tăiați pensiile speciale/ Pierdem banii din PNRR” și au ieșit în stradă cu bannere cu același mesaj. Costurile de producție pentru bannere și flyere le găsiți în tabelul atașat.

Una dintre acțiunile importante organizate de USR anul trecut a fost marcarea unui an de guvernare PSD-PNL. USR a tipărit Cartea neagră a guvernării și a montat un ecran în Piața Victoriei pe care a proiectat mesaje de la cetățeni pentru liderii politici de la putere.

În ultimele luni, USR a demarat mai multe campanii de comunicare pentru: promovarea legii Fără Păcănele lângă școli, strângerea de semnături pentru eliminarea pensiilor speciale, lansarea unui site cu propuneri de tăieri de cheltuieli publice inutile, prezentarea soluțiilor corecte pentru a opri inflația și scumpirile.

În al doilea tabel sunt cheltuielile cu firmele de consultanță politică și ce sume au fost plătite, lunar, de USR.

În contextul acestei solicitări, vă informez că USR este singurul partid din România care are un registru public de cheltuieli, în care puteți găsi toate plățile efectuate de sediul central. Puteți accesa registrul aici - https://transparentasg.usr.ro/


Vă stăm la dispoziție pentru alte informații.

Cu respect,


Tabele cu cheltuieli


Descriere Solicitare

Către USR


În atenţia domnului președinte USR - Cătălin Drulă

Bună ziua,


Pentru corecta informare a opiniei publice, în virtutea transparenţei decizionale, în baza Capitolului II, Drepturi şi libertăţi fundamentale, Articolul 31, Dreptul la informaţie din Constituţia României şi în baza legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rog să comunicaţi răspunsul la prezenta solicitare verbală şi scrisă de informaţii de interes public:


Vă rog să puneți la dispoziție contractul dintre USR și Libertatea/ Ringier România, derulat în perioada lunii aprilie a anului 2023, ce a cuprins advertorialul „Soluții corecte pentru oprirea scumpirilor”, publicat în regim de publicitate în Libertatea, prin Ringier Advertising


Link: https://www.libertatea.ro/publicitate-advertorial/solutiile-corecte-pentru-oprirea-scumpirilor-4523506?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=libertatea-page-post


Vă rog să puneți la dispoziție contractul/ contractele încheiate cu toate organizațiile de presă din România, ce a cuprins advertorialul „Soluții corecte pentru oprirea scumpirilor”, încheiate în perioada 1 ianuarie 2023 și până în prezent (29 aprilie 2023)


Menţionez că potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 şi publicate în Monitorul Oficial Nr. 167 din 08 martie 2002:


articolul 20, alin 2) Solicitarea de informații de interes public este acțiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informații considerate ca fiind de interes public.


(3) În cazul formulării verbale a solicitării informația este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.


De asemenea, potrivit legii 544/2001, art.7, alin 1, privind liberul acces la informaţiile de interes public,autorităţile/ instituțiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării.


În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximul 30 de zile,cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 de zile.


Potrivit Legii 544/2001, refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.


Vă rog să confirmaţi primirea solicitării în baza legii 544/2001 şi să-mi transmiteţi numărul de înregistrare al acesteia pe adresa de mail matei.sorina@gmail.com.


Potrivit H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările aprobate prin H.G. nr. 478 din 6 iulie 2016. Art 20, “(4) Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.


(5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data și numărul de înregistrare a cererii”.


Vă mulţumesc,

Sorina Matei, jurnalist


Răspuns

Bună ziua,Vă transmit în atașament răspunsul din partea USR la solicitarea dvs de informații publice cu privire la contractele încheiate de USR cu organizații de presă pentru publicarea advertorialului „Soluții corecte pentru oprirea scumpirilor”.

În contextul acestei solicitări, vă informez că USR este singurul partid din România care are un registru public de cheltuieli, în care puteți găsi toate plățile efectuate de sediul central. Puteți accesa registrul aici - https://transparentasg.usr.ro/


Sperăm că informațiile vă sunt de folos.

O zi bună,


Atașament

Descriere Solicitare

Bună ziua,


Având în vedere principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor, prevăzut de art. 1, al. 2, lit. c) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum și dispozițiile art. 4 din cadrul Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, vă rog să îmi comunicați la această adresă de e-mail:

1. Veniturile Partidului USR realizate în intervalul 30 aprilie 2022 - 30 aprilie 2023, specificând tipul de venit (donație, împrumut, cotizație sau alte surse de venituri);

2. Cheltuielile Partidului USR realizate în intervalul 30 aprilie 2022 - 30 aprilie 2023, specificând tipul de cheltuială, temeiul juridic al acesteia și beneficiarul plății.


Menționez că prezenta solicitare va fi transmisă tuturor partidelor parlamentare din România, în contextul aplicării dispozițiilor art. 46, alin. (3) din cadrul Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006.

Răspuns

Bună ziua,

Vă transmit răspunsurile din partea USR la solicitarea de informații publice în baza legii 544/2001.

Veți găsi în atașament cheltuielile și venituri USR pentru perioada ianuarie 2022-martie 2023, împărțite pe tipuri de cheltuieli și tipuri de venituri.

Toate plățile sunt efectuate pe baza contractelor semnate de sediul central sau de către filialele locale.

Luna aprilie 2023 nu se poate raporta încă, pentru că nu s-au închis rapoartele contabile și nu s-au trimis datele nici la Autoritatea Electorală Permanentă.

În contextul acestei solicitări, vă informez că USR este singurul partid din România care are un registru public de cheltuieli, în care puteți găsi toate plățile efectuate de sediul central. Puteți accesa registrul aici - https://transparentasg.usr.ro/

Vă stăm la dispoziție pentru alte informații.


Cu respect,

Echipa USR


Atașamente

Descriere Solicitare

Bună ziua,


Mă numesc Voicu Emanuel Florentin și sunt masterand în anul al II - lea la Jurnalism și Comunicare Politică, în cadrul Facultății de Jurnalism din București.


În virtutea unui demers de studiu, centrat pe uzul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, doresc să obțin următoarele date (de interes public):


1. Suma încasată de partid drept subvenții de la stat în ultimul an complet

2. Modalitatea în care totalul respectiv a fost cheltuitVa trebui să vă aduc la cunoștință că termenul pentru soluționarea unei astfel de solicitări este de 10 zile, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiției, potrivit art. 7, alin. 2 din Legea 544/2001.

Vă urez o după-amiază plăcută, cu mulțumirile de rigoare!


Răspuns

Bună ziua,

Am revenit cu răspunsurile din partea USR la solicitarea dvs. de informații publice:


1. Total subvenție încasată de USR în anul 2022 = 45.157.305,43 lei

2. În ceea ce privește modalitatea în care a fost cheltuită subvenția, am atașat la email un tabel cu toate categoriile de cheltuieli și sumele din anul 2022.

3. Diferența de sumă dintre subvenția încasată de 45.157.305,43 lei și cheltuielile de 30.931.063,96 lei din 2022 se află în conturile partidului și va fi folosită pentru proiecte viitoare.


În contextul acestei solicitări, vă informez că USR este singurul partid din România care are un registru public de cheltuieli, în care puteți găsi toate plățile efectuate de sediul central. Puteți accesa registrul aici - https://transparentasg.usr.ro/


Vă stăm la dispoziție pentru alte informații.

Cu respect,Tabel

Descriere Solicitare

Bună ziua,

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, vă rog să ne precizați procentul de femei în structurile de conducere ale partidului.

Răspunsul la prezenta solicitare îl aşteptăm pe adresa de e-mail: contact @psnews.ro și marinela.anghelus@gmail.com

O zi frumoasă!


Răspuns

Bună ziua,


Am primit solicitarea dvs. de informații publice pe care am înregistrat-o cu numărul 322/06.03.2023 și vă transmitem mai jos răspunsul:


Congresul USR este cel mai important organ de conducere al partidului. La ultimul congres USR, în care a fost validat ca președinte Cătălin Drulă, au fost 200 de femei din 734 de delegați, ceea ce înseamnă un procent de reprezentare de 27%.


În Biroul Național al USR, organul executiv de conducere al partidului, au fost alese cinci femei: Anca Dragu (senatoare), Cristina Prună (deputată), Oana Țoiu (deputată), Flavia Boghiu (viceprimar Brașov) și Adina Săniuță (membru USR București). Biroul Național are 25 de membri, așadar procentul de femei este de 20%.


Profităm de ocazie să reamintim că USR a numit prima femeie președinte a Senatului, pe senatoarea Anca Dragu.


USR promovează activ femeile din politică, mai ales că avem multe colege cu inițiativă și proiecte importante pentru comunitate, fie că este vorba de primărițele Elena Lasconi, Camelia Bertea, sau Saveta Moldovan, sau de viceprimărițele Mihaela Ștefan, Flavia Boghiu, sau Alexandra Chirilă sau de consiliere de la nivel local și județean. Astăzi, 8 martie, USR lansează o campanie în care vom prezenta aceste proiecte și femeile din spatele lor. Vă invităm să ne urmăriți - https://proiectelafeminin.usr.ro/proiecte/elena-lasconi


Mulțumim și vă stăm la dispoziție pentru alte informații.


Descriere Solicitare

Bună ziua,

în baza legii 544/2001 și articolului 31 din Constituție, vă rog să ne oferiți informațiile solicitate:


1. Valoarea contractelor din 2022 pentru presă și propagandă. Vă rog să precizați valoarea fiecărui contract în mod individual (peste 1.000 de euro) pentru anul 2022 și destinatarul sumelor.


2. Ce servicii au prestat site-urile în schimbul sumelor plătite de partidul dumneavoastră din bani publici?


3. Agențiile de publicitate nu reprezintă destinarii finali ai banilor din subvenție (bani publici), ci doar un intermediar între partid și site-uri. Vă rog să prezentați numele agențiilor cu care lucrați, dar și destinarii finali ai sumelor – site-urile sau firmele care administrează site-urile. Procedura prevede că site-ul trimite livrabilele către partide, fapt care arată că relația este între partide și presă, agenția fiind doar un intermediar. Prezentarea sumelor trimise către agenții reprezintă un răspuns incomplet, iar interesul public ține de destinatarul final al sumelor care pleacă din contul partidului dvs.


Transparența în folosirea banilor publici reprezintă un deziderat pe care l-ați menționat în numeroase declarații, sper că veți și acționa în consecință.

Răspuns

Bună ziua,

Vă transmitem în atașament răspunsul din partea USR la solicitarea de informații publice cu privire la cheltuielile cu presa și propaganda din anul 2022.

Menționăm, de asemenea, că toate plățile făcute de sediul central al USR din subvenție sunt publice în registrul de cheltuieli de pe siteul nostru: https://transparentasg.usr.ro/

Mulțumim.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGXXMBBTrmI1UBNov_Hzx9_U6SwWErId/edit?usp=share_link&ouid=113148740286921688108&rtpof=true&sd=true

Descriere Solicitare

"Bună ziua,


În calitate de votant USR la locale și parlamentare, în baza legii 544/2001 vă solicit următoarele detalii despre congresul USR din 16 noiembrie 2022:

- costul de închiriere a spațiului (la valoarea de pe factură) și durata închirierii

- totalul orelor de lucru depuse de angajații partidului

- costurile de închiriere de echipamente suplimentare și servicii foto-video, sonorizare, streaming, etc

- costurile materialelor publicitare utilizate la eveniment

- orice alte costuri suplimentare asociate evenimentului


De asemenea vă rog să-mi confirmați primirea acestui email și să-mi comunicați o persoană responsabilă pe care să o pot contacta în cazul în care este depășit termenul legal, respectiv data limită la care vă puteți asuma să-mi răspundeți conform solicitării.


Vă mulțumesc și va urez succes în continuare!

Ruxandra Badea

"

Răspuns

Stimată doamnă Ruxandra Badea,


Vă transmitem în atașament răspunsurile din partea USR la solicitarea dumneavostră de informații publice, înregistrată cu numărul 1401/02.12.2022, cu privire la costurile de organizare a Comitetului Politic al partidului.

https://drive.google.com/file/d/1WcY8Erh49amw_4QrfJH_zgYaI_tHsLOf/view?usp=share_link

Descriere Solicitare

"Subsemnata, Ghiorghe Ionela-Andreea, redactor la Digi24, având legitimația de presă B 418, prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Astfel, aș dori să știu:


- Cât la sută din subvenția primită de la stat merge lunar către salariile personalului? 

- Ce funcții ocupă cei care sunt plătiți din această subvenție? Ce sume primesc lunar?

- Sunt membri de partid care primesc bani din subvenția de la stat? Ocupă aceștia funcții de conducere? Dacă da, ce sume primesc lunar?

- Ce achiziții a făcut USR din banii primiți ca subvenție, concret? Atât bunuri mobile, imobile și servicii. Ce tip de achiziții? (Ex. mașini, birotică, sedii etc)

- Cât la sută din subvenția primită de la stat merge către activități care ajută la dezvoltarea partidului? Care sunt aceste activități? Consultanță, studii sociologice? "

Răspuns

Stimată doamnă redactor Ionela-Andreea Ghiorghe,


Vă transmit răspunsurile la solicitarea dvs de informații publice adresată USR.

Cu respect,


https://drive.google.com/file/d/17dD8P6VyvV3Kqj3WUjFqPlVMS3A91kkw/view?usp=share_link

Descriere Solicitare

Mă numesc Gabriela Bucătaru, sunt redactor la România Tv și în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, va rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări, care vizează campania în mediul online demarată de USR împotriva PNL și a ministrului afacerilor interne, Lucian Bode. Atașat, câteva capturi semnificative pentru campania pe care o desfășurați:


1. Care sunt costurile totale ale acestei campanii publicitare?

2. A fost utilizată subvenția de la stat de care dispune USR în acest sens? Dacă nu, care este proveniența fondurilor investite?

3. Campania publicitară a fost implementată intern de un membru USR sau de o firma/agenție parteneră? Ne puteți spune numele firmei care a optimizat și setat campania?

4. Care sunt site-urile pe care ați promovat aceasta campanie?

5. Campania a fost targetata doar pe România sau si pe traficul site-urilor din afara țării?

6. Care este punctul de vedere al USR privind utilizarea de fake news?

Dacă sunteți împotrivă, atunci de ce utilizati fake news?

7. Considerați sau nu că textele de pe bannere au fost sau sunt din categoria "clickbait"?


Răspuns

Stimată doamnă redactor Gabriela Bucătaru,


Am revenit cu răspunsuri la solicitarea dvs. de informații publice pe care am înregistrat-o cu numărul 1224/26.10.2022.


Cu respect.https://drive.google.com/file/d/1tIUne6PKg_1QrIupoMQXhvh5COqQGX3J/view?usp=share_link

Descriere Solicitare

Buna ziua,


Va rog sa imi comunicati sumele pe care partidul le-a alocat de la inceputul anului pana in prezent, dar si in 2021 pentru consultanta politica si respectiv pentru sondaje de opinie. Ma intereseaza care sunt firmele de consultanta si sondare cu care partidul colaboreaza si care este valoarea contractelor catre aceste firme. Precizez ca ma intereseaza si sumele folosite de la bugetul de stat pentru aceste activitati, dar si cele din propriile venituri.


Mentionez ca informatiile sunt solicitate in baza legii 544 si vor fi folosite in cadrul Stirilor PROTV.


Multumesc!

Răspuns

Bună ziua,


Am revenit cu răspunsul la solicitarea de informații publice adresată USR. Găsiți atașat tabelul cu sumele alocate pentru consultanță politică și pentru sondaje de opinie anul trecut și anul acesta de către sediul central, dar și de către câteva filiale locale care au avut cheltuieli în aceste domenii.


De asemenea, vă aducem la cunostință că USR publică toate contractele într-un registru public de cheltuieli, pe care îl puteți găsi pe siteul nostru: https://transparentasg.usr.ro/ Trebuie să vă creați un cont cu o adresă de email și puteți vedea toate contractele și toate plățile lunare.


Sperăm că este în regulă. Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OL-mr6k3t-mPtgfU00BkPzmfMuY_Whjx/edit?usp=share_link&ouid=113148740286921688108&rtpof=true&sd=true

Descriere Solicitare

"În baza legii 544/2001, vă rog să ne comunicați firmele cu care ați încheiat contracte pentru promovare în presă / online și pentru propagandă în intervalul 1 ianuarie 2022 – 31 iulie 2022.

Precizați valoarea fiecărui contract încheiat direct sau indirect (prin intermediul Agenției) de USR pentru promovare în presă și propagandă sau online, firma și ce a trebuit să presteze firma care a primit banii publici. (publicare materiale online/ difuzare știri, preluare conferințe de presă etc.) 

Precizez că o solicitare similară au primit PSD și PNL. Legea 544/2001 obligă partidele să ofere informații despre contractele încheiate cu bani publici."

Răspuns

Bună, Cristian,

Îți trimit în atașament răspunsul la solicitarea ta cu privire la cheltuielile USR cu presa și propaganda în perioada Ianuarie - Iulie 2022. Sunt mai multe fișiere pentru fiecare filială județeană și sediul central. - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tz8F8Ul3l41tYib4ElQ9_cpTAiVggQpF/edit?usp=share_link&ouid=113148740286921688108&rtpof=true&sd=true

Sper că este în regulă.

Seara bună!


Descriere Solicitare

1. care este cuantumul subvențiilor primite de partid în perioada 2016-2020 (defalcat pe ani)?

2. precizați câte contracte au fost încheiate de către partid în fiecare an din perioada 2016-2020, numele fiecărei părți contractante (persoană fizică/juridică) și suma plătită în fiecare contract.

Răspuns

Stimate domn, [...],


Am revenit cu răspunsul la solicitarea dvs în baza legii 544/2001 cu privire la subvențiile și contractele încheiate de USR în perioada 2016-2020.

În atașament la email găsiți un tabel excel cu sumele totale de subvenție încasate în fiecare an de către USR, cu mențiunea că în anul 2016 partidul nu a primit bani de la AEP. Primii sume au fost încasate în anul 2017.

Atasament


De asemenea, găsiți un tabel excel cu sumele totale plătite anual către toți furnizorii pe care USR i-a avut în perioada 2016-2020. În perioada 2016-2020, contractele încheiate de USR cu furnizori conțineau clauze de confidențialitate, care ne împiedică să le divulgăm numele. Codul furnizorului este același în fiecare an.

Atasament


În dorința de transparentizare a activității noastre, începând cu anul 2021, în toate contractele încheiate, USR a introdus o clauza de transparență care să ne permită publicarea informațiilor în registrul transparenței, care se găsește pe siteul partidului - https://transparentasg.usr.ro/

Mulțumim pentru interes. Sperăm că informațiile vă sunt de folos pentru materialele dvs.

O zi bună,


Descriere Solicitare

1. Modalitatea în care ați desemnat candidații Alianței USR PLUS din județul Bacău pentru alegerile parlamentare din anul 2020;

2. Dacă lista finală a candidaților USR PLUS din județul Bacău la alegerile parlamentare a fost desemnată în urma unui proces intern de vot sau în urma unei înțelegeri stabilite între birourile județene și birourile naționale reunite;

3. Stenograma ședinței birourilor naționale reunite în care au fost discutate și stabilite/validate candidaturile pentru alegerile parlamentare aferente județului Bacău;

4. Lista de candidați comună pe care ați primit-o din partea Birourilor Județene reunite ale USR și PLUS Bacău în vederea desemnării candidaților Alianței USR PLUS la alegerile parlamentare din anul 2020, prevăzută de Regulamentului de desemnare a candidaților alianței USR PLUS la alegerile parlamentare din anul 2020

Răspuns

Stimate domn [...],

În urma analizei solicitării dumneavoastră de informații în baza Legii 544/2001, cu privire la modalitatea de desemnare a candidaților Alianței USR PLUS alegerile parlamentare din 2020, am ajuns la concluzia că informațiile solicitate țin de procedurile interne ale partidului, informații nepublice în baza Legii 544/2001. Pe de altă parte, cunoaștem faptul că dumneavoastră, la data respectivelor evenimente, erați membru al unuia dintre cele două partide ale Alianței, având astfel acces nemijlocit la mecanismele, procedurile și deciziile în vigoare.

Vă stăm la dispoziție pentru alte solicitări.

Cu respect,

Descriere Solicitare

Stimată doamnă / Stimate domnule,


Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Vă rog să îmi comunicaţi următoarele date:


- Lista detaliată a cheltuielilor pentru fiecare dintre lunile din perioada ianuarie-iunie 2021, realizate din subvențiile primite conform Legii 334/2006

- Vă rugăm să specificați pentru fiecare cheltuială destinația sau furnizorul către care au fost alocate fondurile, suma aferentă și data plății

- Având în vedere răspunsul transmis la cererea noastră anterioară, înregistrată cu nr 320/12.04.2021, puteți exclude datele deja trimise.


Reamintim că am solicitat doar cheltuielile referitoare la presă și propagandă pentru primele 3 luni ale anului. Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic (dacă se poate, în format editabil), la următoarea adresă de email office@expertforum.ro.


Vă mulţumesc pentru solicitudine,


Răspuns

Stimată doamnă [....],

Vă transmit informațiile publice solicitate în baza Legii nr. 544/2001 cu privire la cheltuielile USR și PLUS în perioada ianuarie – iunie.

Găsiți atașate trei tabele (fișiere editabile) cu listele detaliate de cheltuieli realizate din subvențiile primite de cele două partide conform Legii 334/2006.

Un tabel conține cheltuielile USR în perioada ianuarie – aprilie, un alt tabel conține cheltuielile PLUS în perioada ianuarie – aprilie și un tabel conține cheltuielile comune USR PLUS pentru mai – iunie. Din luna mai, cele două partide au fuzionat.

Cu respect.


Atasament

Descriere Solicitare

Subsemnatul, [...], formulez prezenta.

Cerere de informații de interes public, conform Legii 544/2001

1. Data de la care liderul USR Tineret Valentin Lăzureanu este angajat ”consilier de comunicare” la Camera Deputatilor.

2. La ce cabinet parlamentar/structura este angajat acesta

3. În ce a constat procedura de angajare:

- dacă a fost angajat pe bază de concurs, când s-a organizat concursul si cati participanti au fost

- dacă a fost angajat pe baza de CV, câte CV-uri au fost depuse pentru acest post

- unde s-a făcut publicitate postului vacant, înainte să fie angajat

4. Care este venitul lunar alocat postului de ”consilier de copmunicare”.

5. Ce acțiuni concrete s-au dispus la nivelul grupului parlamentar USR, după sesizarea înaintată de mine către grup, către liderul grupului și toți parlamentarii cu privire la discriminarea pe criteriul de vârstă al partenerilor din cuplu comisă în grupul ”tineretposting” administrat de liderul USR Tineret, angajat la grupul parlamentar USR.

6. Care este poziția concreta a USR, ca partid parlamentar, față de discursul discriminator împotriva cuplurilor în care există diferențe de vârstă între parteneri.

Vă atrag atenția asupra faptului că, în conformitate cu Legea 455/2001, aveți obligația să răspundeți după cum urmează.

Refuzul comunicării se transmite motivat în 5 zile

Răspunsul se transmite în 10 zile.Dacă identificarea informațiilor impune un timp mai lung, în 10 zile se transmite un răspuns intermediar și în 30 de zile se transmite raspunsul final.

Răspuns

Am primit solicitarea dvs în baza legii 544/2001, înregistrată cu numărul 618/20.07.2021, și vă putem răspunde că Partidul Uniunea Salvați România nu poate deţine și, cu atât mai mult, nu poate furniza terţilor informații cu privire la angajații altor entități juridice (de exemplu grupul parlamentar, cabinetele parlamentare, aleşii USR) întrucât aceste informații solicitate (nume, CV-uri, salarii) sunt sau conțin date cu caracter personal ale acestor persoane angajate, informații care se supun unui control strict impus de normele GDPR.

De aceea, pentru a afla informațiile solicitate trebuie să vă adresați entităților juridice vizate, care au responsabilități proprii în gestionarea cererilor în baza legii 544/2001.

În ceea ce privește poziția USR, ca partid parlamentar, față de discursul discriminator împotriva cuplurilor în care există diferențe de vârstă între parteneri, Uniunea Salvați România respinge orice formă de instigare la discriminare.


Atasament

Descriere Solicitare

Bună ziua,

Numele meu este [...] si vă scriu de la publicația Lumea Politică.

Vă scriu în legătură cu organigrama salarizării din USR - Structura centrala a Secretariatului General, pentru a vă solicita câteva răspunsuri de interes public. https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2017/04/Organigrama-la-23-nov-2020-salarial-2.pdf

1.Ce criterii au stat la baza stabilirii salariilor?

2. Care este fisa postului unui Sef de cabinet si cum se decide avansarea in functie?

3.Cum s-au stabilit grilele de salarizare?

4. De ce s-au alocat in aceasta grila mi multi bani departamentului de Comunicare?

Răspuns

Stimată doamnă [...]

Am revenit cu răspunsurile la întrebările dvs în legătură cu organigrama salarizării din USR.

Cu stimă,

Echipa USR


Răspuns- Atasament


Fisa Postului - Atasament

Descriere Solicitare

Stimate Domnule Președinte

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Vă solicităm să ne comunicaţi:

- Printre finanțatorii campaniei electorale locale(generale) a USR se află și societatea comercială Bardeau Holding SRL cu codul unic de înregistrare 14386522, și cu ce sume de bani au cotizat

- Printre finanțatorii campaniei electorale locale(generale) ca personae fizice figurează și domnii, Georg Bardeau și Andre Bardeau, și cu ce sume de bani au cotizat

Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate, în format electronic, în termenul legal, la următoarea adresă de e-mail (opţional): redactia@anchetatorii.ro

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).


Vă mulţumesc pentru solicitudine,


Răspuns

Stimate domn, [...],Am primit solicitarea dvs. de informații publice și am făcut verificări în bazele noastre de date cu privire la finanțatorii USR. Vă pot transmite că domnii Georg Bardeau și Andre Bardeau și societatea comercială Bardeau Holding SRL nu se află printre finanțatorii partidului în campania electorală locală.

Vă stăm la dispoziție pentru alte informații.

Descriere Solicitare

Denumirea instituției publice: USR (Partid politic)


Filialele JUDEȚENE și Municipiul București (sectoare)


Stimate domnule / Stimată doamnă,


Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc de la dvs., în scopul realizării unui studiu cu caracter exclusiv academic, următoarele informații:


Numărul de membri de partid din județul dvs. pentru 2016 și 2020 fără menționarea datelor de ordin personal ale acestor membri

Numărul de organizații teritoriale ale partidului din județul dvs. pentru 2016 și 2020 fără menționarea unor date legate de localizarea acestora

Numărul de angajați ai filialei județene a partidului dvs. pentru 2016 și 2020 fără menționarea datelor de ordin personal ale acestor angajați


Începând cu 2016, partidele politice care primesc finanțare din fonduri publice sunt subiect al legii 544 / 2001 privind accesul la informații de interes public. Toate partidele parlamentare primesc subvenții anuale. Pentru toate aceste formațiuni, inclusiv a dvs., legea impune două tipuri de obligații cu privire la transparență: informații din oficiu (pe site-ul propriu) și să ofere la cerere orice informație care nu este exceptată de la comunicare (art. 20). Excepțiile sunt: securitate națională, date cu caracter personal sau secret comercial.


Datele solicitate aici sunt informații de interes public, nu se încadrează în excepțiile menționate mai sus. Conform Legii (art. 7), aveți obligația să răspundeți în scris la această solicitare în termen de 10 zile sau în cel mult 30 de zile calendaristice dacă această cerere este dificilă sau complexă. Același articol prevede faptul că trebuie să fim înștiințați în termen de 10 zile dacă soluționarea cererii va dura 30 de zile. Conform art. 27, aceste termene se calculează de la data înregistrării solicitării. Această dată corespunde zilei în care am primit un număr de înregistrare (solicitat prin e-mail, mai jos) sau zilei primirii acestui mesaj (există dovada electronică a primirii acestui mesaj de către dvs.) dacă nu oferiți număr de înregistrare.


În absența unui răspuns din partea dvs., în conformitate cu art. 49 din legea 544 / 2001, vom depune plângere la secția de contencios administrativ a Tribunalului din raza dvs. teritorială. Instanţa vă poate obliga să furnizați informaţiile de interes public solicitate şi să plătiți daune morale şi/sau patrimoniale.


Vă rog să îmi comunicați numărul de înregistrare a cererii și informațiile solicitate prin e-mail la adresa: [...]

Vă mulțumesc pentru cooperare,

Răspuns

Stimate domn [...],

Vă mulțumim pentru solicitare și interes. În atașament la email sunt informațiile solicitate cu privire la numărul de membri, filiale și angajați USR din fiecare județ. Dacă vă putem ajuta și cu alte informații, vă rugăm să ne contactați.


Atasament

Descriere Solicitare

Bună ziua,

Conform legii 544/2001, vă rog să mă ajutați cu următoarele informații publice - listele de furnizori și materialele de propagandă întocmite în urma alegerilor locale din 2020 în București

Răspuns

Am revenit cu informațiile publice solicitate conform legii 544/2001.

În atasament este lista de furnizori și materialele de propagandă întocmite pentru alegerile locale din 2020 în București. -

Vă stăm la dispoziție pentru alte informații.

Toate cele bune,


Atasament